DŮVODY PROČ SI VYBRAT FAMO :

 • Jedinečná příležitost se učit a pracovat, jak s filmovými (16mm a 35mm),
  tak i s digitálními médii
  • Rozsáhlý světelný park (ARRI, HMI, DEDO, DESISTI)
  • Zvuková technika (SENNHEISER, NEUMANN)
  • Digitální střižny (AVID)
  • Zvuková pracoviště postprodukce (Protools)
  • Kompletně zařízené studio animovaného filmu 2D, 3D
  • Projekce s filmovými a digitálními formáty
 • Akademický sbor je složen z aktivních filmových profesionálů
 • Mimořádná a tvůrčí atmosféra umělecké filmové školy
 • Unikátní atmosféra krásného historického města umístěného v centru
  Evropy, pouhých 100km jižně od Prahy

Režie, Dokumentární tvorba, Dramaturgie a scenáristika

Pozor! Pro akademický rok 2014/15 nenabízíme zaměření scenáristika.

Profil a uplatnění absolventa

Student si zvolí jedno ze tří výše uvedených zaměření. Absolvent tříletého studia je seznámený s profesními úkony filmové a televizní tvorby, aby mohl ve své praxi vykonávat funkce režiséra, scenáristy či dramaturga hraných a dokumentárních filmů, audiovizuálních děl a televizních pořadů. Absolventi najdou uplatnění ve filmových, televizních, dabingových a rozhlasových studiích celostátního nebo regionálního významu, v reklamních agenturách, ve vzdělávacích institucích, redakcích odborných i jiných periodik, vědeckých pracovištích (Národní filmový archiv apod.), ve školách i kulturních zařízeních – tedy všude tam, kde vzniká, resp. se pracuje s uměleckým audiovizuálním dílem na profesionální úrovni.

Předpoklady pro studium

Dobrý zdravotní stav a psychická vyrovnanost. Schopnost samostatné literární tvorby, komunikace a práce s lidmi. Kladný, všestranný vztah ke kulturnímu dění. Všeobecné znalosti z dějin filmu, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění. Schopnost komunikace v cizím jazyce (priorita – angličtina).

Průběh přijímacího řízení

Uchazeč připojí seznam přečtené literatury a povinné umělecké a teoretické práce podle jednoho zvoleného zaměření:

Režie

a) Dvě povídky, které pracují s dramatickou situací, jejími zvraty, pointováním a s charaktery postav. Každá z povídek musí mít minimálně tři a maximálně sedm normalizovaných stran (tzn. 30 řádek na stránku, velikost písma 12pt). Komise bude hodnotit volbu tématu, schopnost uchazeče fabulovat, srozumitelně vykreslit charakter postavy, vystavět dramatický konflikt a nápaditě ho pointovat.K posouzení talentu pro tento obor není vhodná básnická tvorba, fejetony, eseje a příbuzné žánry.

nebo

Audiovizuální dílo (AVD), na němž se uchazeč podílel jako scénárista nebo režisér (možné odevzdat ve formátu DVD-video). Předložené AVD nemusí pracovat s dialogem; auditivní složka může pracovat pouze s ruchy, či hudbou. AVD nesmí být delší, než pět minut. AVD s dialogy v jiné řeči, než češtině, musí být doplněna dialogovou listinou s českým překladem. Komise bude hodnotit volbu tématu a elementární schopnost vyprávět jednoduchý příběh prostřednictvím skladby záběrů.

b) Rozbor hraného celovečerního filmu, televizního filmu nebo dokumentu v délce maximálně tří normalizovaných stran. Komise bude hodnotit schopnost uchazeče definovat téma, analyzovat vývoj příběhu, vývoj postav, užití a přiměřenost stylizace v dílčích složkách (režie, herecké výkony, kamera, výtvarná stránka, střih, hudba).

c) Uchazeč uvede alespoň tři filmy, které jsou mu tématem, stylizací a celkovým zpracováním umělecky blízké a krátké zdůvodnění vztahu, který k nim má.

Dokumentární tvorba

a) 3 náměty dokumentárního filmu na libovolné téma a libovolného žánru v rozsahu min. 2 a max. 3 normalizovaných stran. Uchazeč prokáže schopnost nacházet témata a adekvátním způsobem je chápat jako filmař – dokumentarista, pracovat s obsahovými a dramatickými motivy a vystavět příběh dokumentárního filmu filmovými výrazovými prostředky.

b) Rozbor libovolného dokumentárního filmu významného tvůrce – uchazeč zpracuje text do tvaru eseje, v němž jako druhé téma rozvede svůj vztah k dokumentární tvorbě. Uchazeč prokáže schopnost argumentovat, stylistickou zdatnost i přiměřené odborné znalosti z oboru.

c) Seznam shlédnutých dokumentárních filmů naší i zahraniční produkce z posledního roku, které jej zvláště silně oslovily svým tématem či formou zpracování nebo naopak uchazeče zklamaly.

Všechny práce musí být náležitě označeny jménem, adresou a zvoleným studijním oborem a specializací. Součástí příloh je i čestné prohlášení, že jsou autorským dílem uchazeče. V případě AVD je možno uvést spolupracovníky.

Přijímací zkouška:

a) Písemný znalostní test z dějin filmu, dějin literatury, dějin divadla, dějin výtvarného umění, dějin hudby (znalostní test by měl prokázat, že uchazeč má dlouhodobější zájem o filmovou tvorbu a umělecké obory s ní související).

b) Ústní zkoušky před oborovou přijímací komisí. Během zkoušky budou hlouběji prověřovány znalosti v návaznosti na testy. Dále bude probíhat dialog o zaslaných povinných pracích.