Aktuality
fotografie
natáčení


Přijímací zkoušky pro akad. rok 2019/20

15. 4. 2019 - bakalářské studium
23. 5. 2019 - magisterské studium
5. 9. 2019 - 2. termín pro oba typy studia

Nová akreditace

Škola získala novou akreditaci bakalářského
a navazujícího magisterského studijního programu "Multimediální produkce" v českém
a anglickém jazyce ("Multimedia Production")
s platností do 4. 1. 2029.