FAMO, SVOŠF, IFS, MFSF11

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE VE FILMOVÉ AKADEMII MIROSLAVA ONDŘÍČKA

Financování projektů

Projekty FAMO jsou financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.

Řídícím orgánem OP VK je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - sekce řízení operačních programů.

OPVK je financován z Evropského sociálního fondu (ESF).Projekt EU peníze školám - Audiovizuální učební pomůcky

Projekt EU peníze školámFilmová akademie Miroslava Ondříčka se zapojuje do vzdělávacího a inovačního programu placeného z grantu evropské unie,"EU peníze školám".

Projekt je určený školským pracovníkům (ředitelé, učitelé, akademičtí pracovníci atd.), kteří mají díky projektu možnost nechat si vyrobit vlastní výukové nebo instruktážní video a nebo jakoukoli audiovizuální pomůcku dle vlastního návrhu. Vše záleží jen na konkrétním výběru těžko vysvětlitelné učební problematiky.

Podpořeny v rámci projektu mají být zejména oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, čtenářské, informační a finanční gramotnosti. Programem by mělo být podpořeno více jak 3 000 základních škol.

Na základě tohoto grantu si může každá škola nechat vyrobit např. vlastní výukové video nebo i prezentaci profesionály, pohybující se na špici dnešní kinematografie a ve světě audiovizuální technologie.

Již Jan Amos Komenský vyslovil jako jednu z nejdůležitějších didaktických pomůcek při vyučování "názornou ukázku“.

>> přejít na stránky projektuProjekt Audiovizuální kvalifikace

Projekt Audiovizuální kvalifikaceZáměrem projektu je rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání (DV) a poradenství pro vzdělávání.

Projekt Audiovizuální kvalifikace je určen pro podporu lidí kteří pracují v profesích vyžadujících kvalifikaci v audiovizuální oblasti.

Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s audiovizuální technikou a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj DV.

Výběr profesí pro zvýšení kvalifikace:
prezentér • tvůrce www • pořadatel kulturních akcí • lektor • prodejce AV techniky • podnikatel • kameraman • zvukař • AV tvůrce • reklama • marketing • PR • žurnalista • grafik • designér

>> přejít na stránky projektu
Projekt Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě

Propojení teorie a praxe ve filmové tvorběHlavní myšlenkou, záměrem projektu je vytvoření trvalého partnerského vztahu mezi školou - akademickou půdou (FAMO) a zástupci praxe (partnerem) za účelem setkávání, předávání informací, zkušeností z reálné praxe a to v dlouholeté konzistenci. Tato spolupráce bude zaměřená nejen na studenty, ale i na akademiky. Důsledkem by mělo být zkvalitnění výuky, zvyšování praktické relevance výuky a bezproblémový přechod studentů do praktického života včetně uplatnění v něm.

Praktickými výstupy by tedy mohly být:
- Získání přístupu k informačním zdrojům
- Možnost využití příkladů dobré praxe
- Poznání podnikatelské sféry, možnost spolupráce s odborníky již během studia
- Přístup k nejmodernější technice, postupům a přístupům
- Přenos zkušeností a informací
- Možnost zapojení do projektových týmů
- Posílení sebevědomí
- Využití nových zkušeností na trhu práce v rámci celé EU
- Důsledná příprava na budoucí práci u potenciálních zaměstnavatelů

>> přejít na stránky projektu
Projekty Evropské Unie - FAMO Písek